Френска линия, основана през 1976 от парфюмера Юри Гутзац.
Уебсайт: http://www.lejardinretrouve.com/