Бутик в Сохо (квартал в центъра на Лондон) с два парфюма: Kirna и Zabete.
Уебсайт: http://www.kirnazabete.com/