Подкъща на Baby Phat, собственост на Кимора Лий Симънс.