Италианска модна къща, основана от Карло Коринто.
Нови парфюми: Bleu Stremo, Aqua Blue, Aqua Blanc, Carlo, Carlo Cool, Fare Fallie, Aqua Roge, Fare Gelato.
Уебсайт: http://www.carlocorinto.com/