Линия за парфюми Beth Terry. Клон на Creative Universe.