Линия за напълно натурални парфюми, конфекция и костюми. Най-новият парфюм в линията е Citron Regenerez (2006).
Уебсайт: http://www.ajne.com/